Back
bac_sy__nguyen_manh_quoc_1

Nguyễn Mạnh Quốc

Bác Sĩ

Tốt nghiệp Ngoại khoa tại trung tâm y khoa ĐH Caen Normandie (Pháp).

Bs. giải phẫu tổng quát bệnh viện tỉnh Aunay Sur Odon, Normandie (Pháp).

•Từ 1992 – 1994: Tu nghiệp về “Basic post graduate medical” tại trung tâm Kaplan Educational Center Philadelphia (Mỹ).

•Từ 1996 – 2007: Công tác tại các bệnh viện ở Pháp.

•Từ 2007 – nay:  Là chuyên gia của trung tâm Bimemo

Other Members